2-МЕЛИ ҚОБИЛОВ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ПРОКУРОРИ МУХИТДИНОВ

                    ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ПРОКУРОРИ  МУХИТДИНОВ   Р. Мга

Узбекистон Республикаси   бош прокурори

К. Х Кодировга.

 

         Айбсиз айбдор этилиб 8 йил камок жазосини утаб келган собик Узбекистон Республикаси Олий кенгашининг ва Жиззах вилояти халк депутатлари ва иккала кенгашни хам суд хукук тартибот кенгаши халк депутати.

       Жиззах шахар бурулиш Гавхар 5чи уйда яшовчи

   Кобилов Мели Ортикович   томонидан

              

ШИКОЯТ АРИЗА

 

   (Иккинчи марта Узбекистон Республикаси Конститутция   кисмини 35 моддаси ва Узб. ЖПКсини 321, 322, 324, 325, 329, 330моддалари талаби асосида).

     Мухтарам вилоят прокурори! Афсус сизни кабулингизга бир неча жума катнаб кабул кунлари хамиша хокимият ишлари билан банд булганингиз учун киритишмади. 20 декабр 2002 йил жума куни сиз йуглигингиз учун кабул секротарингиз Людмила Аркадьевна мени ёзма аризамни сизга бериб кабул килишингиз вактини айтаман деди. Телефон килиб сешанба куни кабул килишингиз мумкинлигини ва яна аник булгандан сунг хабар килишини айтди. Лекин хабар булмади.

       Майли утган ишга саловат мен октябр, ноябр ойларида сиз жума кабулларда доимо пахта масаласида хокимиятини топширигида булганингиз туфайли учун уринбосарингиз Хайиталиевга 21.11.02й кириб аризаларимни бериб конуний илтимосимни тушинтирдим.

       Сиз аризамни текширишга виза куйиб берибсиз. Уринбосарингиз Шаймонов Ф.С мени аризамга 12/79- 2002 раками билан жавобида «Шунинг учун бу масала буйича сизнинг жиноят ишингизникуриб чиккан судга ариза билан мурожиат этишингиз лозимлигини тушунтираман»   деб кайд этибдилар.

       Мен узим юрист булганим ва собик КГБ органларида 26 йил хизмат килиб яна айбсиз айбдор этилиб 8 йил хукуксунослар махсус камокхонасида малакамни ошириб озод булиб тушинадиган булиб колганман.

     Шундай килиб айнан аризамда баён этган автоуловим масаласида 13 июль1998 йилда   МК 64/21да №267 чикиш аризам билан собик бош прокурор Б. Мустафаевга мурожиат этганман.

     Ушбу аризамни 10.09.1998 йили 12/622-95 ракамли алока хати билан Узб. Респ Бош прокурори уринбосари вазифасини бажарувчи 3 даражали Давлат адлия катта маслахатчиси Б.Х Пулатов Жиззах вилоят прокурори М. Отабоевга йуллаб, «Шикоятда келтирилган вазифа асосида текширувни ташкил этиб натижаси хакида конуний муддат ичида мурожат этувчига хабар килишингиз суралади.» Илова 3 вараг деб имзо чекилган булган. Лекин менга жавоб булмаган. Мен ва ва мени хотиним Кобилова Райхон 1995 йилдан бери ёзган вилоят прокурорига аризаларимиз»НП»даги жилдларда   вилоят прокуротурасида мавжуд. Уларни борганини батафсил текширишингизни конун талаблари асосида натижаларига карор чикартириб беришингизни сурайман.

       Мен Жиззах вилояти прокуротурасидаги сонсоноклигидан азият чекиб апрель 2000йили яна камок жойидан Узб. Респ. Бош. Прокурорига ариза билан мурожиат этдим.

       Улар уз навбатида Жиззах вилояти прокурори М. Отабоевга 12 май 2000йил №16 /1-2000 раками билан 11 вараг аризамни хам илова килиб юборган.

     Ички ишлар идораларида тергов ва суруштирувни назарат килиш бошкармаси бошлиги адлия кичик маслахатчиси А.К.Ниязов имзоси билан жунатилияпди.

     Хиссадан кисса: Мени автомобилим кузовдан бошка барча кисмларини ярогсизи билан алмаштириб япон магнитофони ва 5та янги балонни узлаштириб хизмат лавозимини суистемол килиб гараз ниятларда онгли равишда жиноятни одил судлов системасига карши содир этганларни харакатида жиноят тарки     би борми ёки йукми?

   Бор булса айбдорларга жиноий чора курдиришни. Йук булса карор чикариб келтирилган менга катта маданий ва манавий ким тулашни конуний хал этириб бердиришингизни сурайман. Мен З. Алматовга ёзган шикоятимга автоуловим масаласида Жиззах вилоят И.И. Бошкармаси бошлиги П.О. Муллажоновни   имзоси билан №17/177.5.05.1998йили алока хати билан 21вараг хужжатни илова килиб Узб. Респ. И.И.Вазирининг 1998йил 9 апрел кунини №1/К-73сонли хатига М.О.Кобиловни аризасида курсатилган важлар кисман тасдиклангани учун, унинг Б.07-77ДД ракамли автоуловини кабул килиб сакланишига этиборсизлик билан караганлиги учун бошкарма хужалик булими автохужалик механиги Шахзодоев Мухтор хисобидан 2(икки) дона автомашина ундирилишига карор килинди деб жавоб йуллаган.

     Кулгулиси шундаки хукукшунос булмаган одам хам шу саволни беради. Машинани радиомагнитафони ва барча кимматбахо кисмлари-ни ва далолатномада кайд этилган УВД системасида 20 йилданортик ишлаган мутахасислиги автомабилист куп йиллар туман автомабил автоинспекцияси ва вилоят автоинспекцияларида турли лавозимлар-да хизмат килган майёр Фарход Хамидов хам далолатномада 10га якин лавозимли мулозимлар томонидан конун талаби асосида талкин килинмай сансоларлик билан чора курилмай, мени фукоролик консти-

тутцион хукукларим паймол этилганидан норозиман.

     Бундан ташкари мени видеодвойкам телевизоримни, японмагнита-

оламни, «филпс»ва «сони»чунтак диктафонларимни, овчилик рухсати бор милтигимни ва бошка буюмларим мутлоко яп- янги эди. Били-

шимча прокуротурангиз ходимлари ишхоналарида уларни ишлатиб ю-

ришганмиш. Мендан олинган кичик корхона «Диёр»ни хужжатлари ва мухирлари 1994йилдан бери кайтариб берилмай корхона ишчиларига жуда катта моддий ва манаъвий зарар етказилиб келаяпди. Жиззах ип йигирув фабрикаси омборхонасида мени уйимдан олинган рузгор буюмлар, ва 5 тонна ёг махсулоти олинадиган, дон сичкон ва кала-

мушларга ем булиб яроксиз холга келганлиги менга маълум булди.

     Ходимларингиз олтин буюмларни уйимдан оладиганда нопоклик-

лар килишган руйхатга ёзмай, бу бошка мавзу кейинча бу факт исбот-

ланади. Зудлик билан конуний чора курилишини амалдаги конунлар

талабида менга белгиланган мухлатда жавоб бердиришингизни сурай-

ман, деб хурмат билан

                                     М.О.Кобилов.                                                                 

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s