МАҚОЛАлар, Саида ҚУРБОНОВА

ЁЛҒОН МАЪЛУМОТНОМА БЕРИШ ҚАЧОНГАЧА ДАВОМ ЭТАДИ?

Яшаб турган йилимизнинг 22 март куни Пахтакор туманига қарашли “Чаманзор” қишлоқ фуқаролар йиғини олдига чиқдим. Ёш йигит маҳалла биносини видео тасмага олаётганди. Маҳалламиз раиси Товбой Солиев оқсоқоллари билан ниманидир муҳокама қилиб турганди. Қизиқиб кузатиб турдим.

Маҳалла биносини съёмкага олиб бўлгач, маҳалла биноси ичкарисига кириб кетишди. Ичкарида кимлар, қанча ёлғон гапиришган, нималар деб мақтанишгани бизга ноъмалум. Бироқ яқингинада пайдо бўлиб қолган, деярли ишламаётган, пешонасига “ТИКУВ ЦЕХИ” деб ёзиб қўйилган хонага қўшнимизнинг уйидан тикув машинасини кўтариб чиқишиб олиб киришди. Қўшнимизнинг қизини тикув цехига олиб кириб, шу тикув машинаси олдига ўтказиб, маҳаллада гуё ёш қизлар тикувчилик билан шуғулланаётгандек, иш билан банддек қилиб видео тасмага олишганлигини кўриб турдим. Continue reading «ЁЛҒОН МАЪЛУМОТНОМА БЕРИШ ҚАЧОНГАЧА ДАВОМ ЭТАДИ?»

Саида ҚУРБОНОВА, Толиб ЁҚУБОВнинг мақолалари

МАРД АЁЛ

Толиб Ёқубов

 Saida Qurbonova                Ҳозирги замон ўзбек аёлларининг орасида Саида Қурбоновадек мард аёллар кам топилади.  Саиданинг, халқ тили билан айтганда, “отнинг калласидай юраги бор”лигига менда шўбҳа йўқ. Бунга мен Саида Ўзбекистон Инсон Ҳуқуқлари Жамияти (ЎИҲЖ)нинг Жиззах вилояти Пахтакор тумани бўлимини бошқарган пайтларда кўп марта амин бўлганман. У ЎИҲЖнинг туман бўлимини 2009 йил охиригача, “Бирдамлик” халқ ҳаракати раҳбари Баҳодир Чориев АҚШдан Ўзбекистонга сафар қилганга қадар ҳеч оғишмай бошқарди. Сафари чоғида Б.Чориев укасини уйлантирган ва турли вилоятлардан ЎИҲЖнинг кўзга кўринган бир неча вакилларини тўйга таклиф этган. Жиззах вилоятидан тўйга, Қаршига, Мамир Азимов ва Саида Қурбонова боришади. Шу учрашувда Б.Чориев ҳар иккала ҳуқуқбонни “Бирдамлик” ҳаракатига ўтишга ундайди. Саида бу таклифни қабул қилади. АҚШга қайтиш олдидан Б.Чориев Жиззахга боради ва М.Азимов ҳамда Бахтиёр Ҳамраев билан учрашиш учун телефонда чойхонага таклиф этади. Бироқ Жиззах туман ИИБ ходимлари М.Азимовни ушлаб кетиб, бир неча соат давомида калтаклашади, қийнашади ва ҳақоратлашади. Continue reading «МАРД АЁЛ»

Саида ҚУРБОНОВА, ХАТлар, ҲУҚУҚБОНЛАРНИ ТАЪҚИБ ҚИЛИШ

10.07.20-ЖИЗЗАХЛИК ХУКУК ХИМОЯЧИЛАРИ ТАЪКИБДА

САИДА  ҚУРБОНОВА ХАТИ

 

Аризачи Мирзакобилова Наргизани танийман. У Жиззах шахар «Заргарлик» махалласида ижарада яшайди. Икки нафар фарзанди бор Турмуш уртоги иккинчи гурух ногирони. Икки йилдан буён Россияда.

 

Наргиза 2008 йил охирларида уйимга келди ва кайнагаси Жиззах Политехника иниститути математика Фани укитувчиси (кандайдир унвони хам бор) Мирзакобилов Норкузи узига тегишли булган Жиззах шахар Иттифок махалласи 64- уйнинг 12- хонасини сотаман деб 2003 йил январ ойида 1.200.000 (бир миллион икки юз минг) сум олганлигини, укаси Комолов Хуснидинни узи ишлаётган Жиззах политехника иниститутига укишга киритиб куяман деб яна дастлаб 700.000 сум кейин 2.500.000 сум жами 4.400.000 сум бериб алданиб колганлигини, хозирда на уйнинг, на укасини укишга киритиб куйишга деб берган пулларини кайтариб ололмаётганлигини, бу тугрида шикоят килмаган жойи колмаганлигини, хозирда уйсизлигини, хар ойи 85 минг сумдан ижара хаки тулаб яшаётганлигини, кийналиб кетганлигини айтиб ёрдам суради.

 

Мен унга адвокат олишини, кайнагасини фукаролик судига бериш лозимлигини, бу ишни килишдан олдин уйлаб куришлигини, эртанги куни туй маракада кайнагасини куриши кераклигини, эр уругининг уртасида «поланчи келинга ухшаб судга берарсанда» деган таъналар булишлигини тушунтирдим. Шуларнинг барчасига чидайман десанг кайнагангни фукаролик судига бер» дедим. «Узим укитувчи булсамда оддий гапни хам тушунтириб беролмайман. Илтимос менга ишончли вакил булиб утинг. Судда мен билан бирга иштирок этинг» деб илтимос килди. Мен унга ичим ачиди ва рози булдим. Зиядулла Раззоковннг олдига бирга олиб бордим ва ёрдам беришини илтимос килдим. У адвокат топиб берди ва адвокат Наргизанинг номидан даъво аризаси киритди. Бу 2008 йилнинг охирлари эди. Шундан бошлаб Наргиза билан алокаларимиз яхши булиб кетди.

У сикилиб кетса, хафа булса кийналиб колса менинг уйимга келиб турарди. Менимча уйсиз яшаш жудаям огир. Каталакдек булсада уз уйинг булганига нима етсин. Шунинг учун унга ачинардим. Синглимдай булиб колганди. Суд жараёнида тулик катнашдим. Бир неча маратоба Галлаорол туманига хам бирга бориб келдим. Баъзан талашдим- тортишдим. Нихоят Судъя Жамол Абдуллаев жавобгар томон келавермагач сиртдан 2009 йил 28 март куни ФПК нинг 224 ва 229 моддаларни куллаб 7.890.000 сум моддий ва 100 минг сум маънавий зарар учун Мирзакобилова Наргиза фойдасига ундиришлик, жавобгар Мирзакобилов Норкузидан давлат фойдасига 1.568.679 сум ундиришлик тугрисида хал килув карори чикариб берди.

 

Шундан сунг ижро учун чопдик. Ижрочилар бир бирига ташлашди. Жиззахлик ижрочилар ғаллаоролликларга, ғаллаоролликлар эса Жиззахга. Шу буйи ижро жорий килинмай тураверди.

 

Шу ораликда 2009 йилнинг август ойида Наргиза менга «Саида опа, Пахтакор тумани МХХ бошлиги Насим Урдушов телефон килиб учрашишиимни суради. Бордим. МХХ бошлиги Насим Урдишов « Нима учун Саида билан бирга юрибсан. Улар жиноятчи-ку. Хохласам Саиданинг уйининг кулини кукка совуришим мумкин. Уканг харбийда ишлар экан. Биласанми ёмонлик килиш кулимиздан келади. Сизга муаммо керакми, биз Сизга топиб берамиз. Хар кандай муаммони келтириб чикарамиз. Бахтиёр Хамраевнинг углининг камалганини эшитган булсангиз керак. Ушаниям биз уюштирганмиз. Саиданинг узи булмаса хам болаларидан бири кулга тушади. Саидага хам якин одамларини куйиб куйганман. Узингизга муаммо тугдирманг» дея аввал бакирди, мен гаплашмайман деганимдан сунг сал юмшаб «Наргиза, суд ижросини битта кунгирогим билан килдириб бераман. Факат Сиз менга Саидани пул билан ушлаб берсангиз булди» деди. Мен эса йук дедим. Ушлаб берадиган одам топиб беринг. Кимлар билан пул олди берди килади, шуларни билиб беринг. Сиз менга ёрдам берсангиз, мен Сизга ёрдам бераман. Битта телефон билан ижрони хал килиб бераман, деб айтди. Мен кунмадим. Саида опа эхтиёт булинг» деди.

 

Наргиза булган бу вокеаларни Мамиржонга хам, Бахтиёр акага хам айтиб берди.

 

Шундан сал вакт утгач Пахтакор туман МХХ бошлиги Насим Урдишов хокимиятга борадиган катта йулда Илхома исмли аёл билан бирга кетаётган пайтимда пайнет ёнида олдимдан чикди. «Ха, опа яхшимисиз, мен тугримда Наргизадан ёздириб олдингизми?- деди. Мен унга «Шунчаликка бордингларми? Сизлар эркак кишисизлар-ку? Уялмадиларнгизми? Менинг болаларимда нима хусуматларингиз бор? Менинг болаларимга тегинганларни худога соламан. Бандаси тегинса бир амаллаб чикиб келар. Худо тегинса бандасининг кулидан хеч нарса келмай колади. Узларингдан хам уялмасаларинг килаверинлар» дедимда Илхома билан йулимда давом этдим.

Бу таъзиклар тугрисида интернет оркали чикишни хохламадим. Чунки Узбекистоннинг битта туманнинг МХХ бошлигининг шунчалик ожзлигини, хатто гунохсиз бир аёлга нисбатан кура била туриб тухмат килиб, жиноят уюштириб, фитна килишгача бораётганлигини дунёга ёйишга, гурурим йул куймаганди. (Минг афсуски аслида бир киши менга караб йуталса хам «Менга караб фолончи йуталди» дейишим керак экан.)

Одамни мухтожлик, чорасизлик синдирар экан. Нихоят бу хаксизликлар, чорасизликлар, мухтожликлар билан йиллар давомида курашиб чарчаган Наргиза хам бу нохакликларга таслим булди ва манфаат йулини танлаб менга ва Зиёдуллага қарши тухмат килиб ариза ёзиб беришга мажбур булган. Мен шундай фикрдаман. Майли. Худо бор. Кадимдан колган бир гап бор. «Хар ким килса узига». Худога ва берган тузимга солиб куйдим.

 

2010 йил 2 июн куни кеч соат 18, 19 лар атрофида мени кишлокнинг милиция таянч пунктига чакиришди. У ерда Жиззах вилоят УВД булими тероризимга қарши кураш булимии ходими Олмос кутиб олди. У   Мирзакобилова Наргизадан менга ва Зиядулла Раззоков устидан шикоят ариза тушганлигини айтиб ариза билан таништирди. Мен олдинига ишонмадим. Наргиза билан юзлаштиришни талаб килдим. Олмос вакти келса юзлаштирамиз дедида. Хозир унга шу ариза буйича тушунтириш хати ёзиб беришимни талаб килди ва мен анча тортишувдан сунг булган вокеалар тугрисида ёзиб бердим.

 

Худди шу куни кеч соат   19, 20 лар атрофида менга нисбатан олдиндан ёзиб тайёрлаб куйилган маълумотномага Чаманзор фукаролар йигини раиси котиби Абдурашид Норматовга фукаролар йигинининг юмолок мухрини бостириб имзо чектириб олиган. Котиб бу кимсаларнинг кимлигини айтишдан куркди. Шунисига хам шукур-ки, котиб килган ишидан уялаётганлигини, виждони огриётганлигини, кийналаётганлигини тан олди.

17 июн куни чакирув когози билан Пахтакор туман ИИБ га чакиришди. Бордим. Жиззах вилоят ИИБ тероризмга қарши кураш булими ходими Олмос билан учрашдим. У огохлантириш хатига кул куйиб беришимни талаб килди. Бир соатлар тортишувдан сунг менга «Жамиятга зид иш килмаслик тугрисидаги огохлантириш хати»га имзо чектириб олди.

 

20 июль 2010-йил.

Саида Курбон.

 

52-СЎЗ ВА МАТБУОТ ЭРКИНЛИГИ, ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ БЎЛИМИ, МАҚОЛАлар, Саида ҚУРБОНОВА

07.05.24-МЕН КАРВОНДЕК ЎТАВЕРАМАН

Саида Қурбон: «Туронзамин»га хат

 

Шўри қуриган редактор…

 

Яқинда, мен Саида Қурбон ва бир гурух ҳуқуқ ҳимоячилари Пахтакор туман аҳолисининг иқтисодий қийинчиликлари, турмуш тарзининг тобора қийинлашиб бораётганлиги, айниқса туман ИИБ ходимлари томонидан туман фермерларининг ишига ноқонуний зўравонлик билан аралашаётганлиги, ҳатто фермерларнинг калтакланаётганлиги тўғрисида дунё ОАВда интервю берган эдик. Бироқ, кўп вақт ўтмасдан, маҳаллий ҳукуматнинг ҳар бир буйруғига лаббай деб тайёр турадиган бир гурух ошиғи олчи «фермерлар» ҳамда «оқсоқоллар» томонидан Жиззах вилоят ва туман ОАВларида бизларга нисбатан туҳматларга тўла мақолалар, оммавий «хатлар» ташқил қилинди.

 

Ҳатто, БМТнинг экспертлар гурухига «Жиззах ҳақиқати» ва «Джизакская правда» газеталарининг 12 ва 16 май сонларида «МУРОЖААТ» ҳам эълон қилинди (газеталар бу номга муносиб бўлмаса-да, афсус-ки газета шундай деб аталади, гуёки Жиззахда бошқа ҳақиқат бор-у, Сирдарёда бошқа ҳақиқат. Ҳақиқат сўзи билан унинг маъноси битта-ку! Ҳақиқат номланмайди).

 

«Жиззах ҳақиқати» газетасида, лаббайчи «фермерлар» ва «оқсоқоллар» муаллифлигида «Ит ҳурар, карвон ўтар» рукни остида «Ўйнаб эмас, ўйлаб ёзинг» номли мақолани «Пахтакор ҳаёти» туман газетаси кўчириб босиб чиқарди.

 

Мен бу мақолаларни ўқиб асло хафа бўлмадим, чунки тўртта «фермер»нинг фикри бутун вилоят ёки туман фермерларнинг фикри эмас. «Газеталаримиз» ўзлари учун катта хатога йўл қўйишди, маҳаллий ҳукумат томонидан олдиларига қўйилган мақсадларига эриша олмадилар, аксинча мақола тескари акс садо берди. Бу мақолалар босилиб чиққач, қайтанга газетанинг бу ахволидан одамлар кулишди. Биз ҳуқуқ ҳимоячиларини билмаганларга, излаётганларга таништирдилар. Боз устига, биз ҳуқуқ ҳимоячиларини, бу газеталар яхшигина рекалама қилишганининг гувохи бўлдим.   Энг қизиғи бизга фермерлар томонидан шикоят аризалар тушиши кўпайди. Бунданда қувонарлиси, фермерлар туман ИИБ ходимлари томонидан қилинаётган тазйиқлар вақтинча бўлса ҳам тўхтаганлигини билдиришди ва раҳматларини айтиб кетишаяпти. Бу ҳолат мени анча рухлантирди ва биз тўғри йўл танлаганлигимизни ўзимизда яна бир бор ҳис қилдик.

 

Мен бу мақолалар тўғрисида, туманимизнинг «кўзгуси» бўлган, редакция биносига ва ҳатто телефонига ҳам эга бўлмаган «Пахтакор ҳаёти» газетасининг редактори (бир пайтлар редакцияда бирга ишлаганмиз) Холбўта Худоёров билан суҳбатдашиш мақсадида редакцияни 17 майдан бошлаб изладим. Туман ҳокимлигидан, редакция қаердалигини билса керак деб Отамурод исмли йигитдан сўрадим. Менга у: «Редакциянинг биноси йўқ, қаердандир Худоёров газетани бир амаллаб чиқариб келади. Очиғи, билмайман» – деб жавоб берди.

 

Буни қаранг, хафсалам пир бўлиб ҳокимликдан чиқиб кетаётсам, олдимдан чиқиб қолса бўладими!? Мен редактор Х.Худоёровдан редакция қаерда жойлашганлиги, ўзи билан алоҳида гаплашиб олишим зарурлигини айтдим. Туманда якка-ю ягона бўлган газета мухаррирининг айтган гапи:

– Сингил, Сизни мен ҳурмат қиламан, кечиринг илтимос, менга савол берманг, редакциянинг биноси йўқ, ў – ў – ў – ўзим бир амаллаб кун кўриб юрибман, менга тегманг илтимос, мен шошаяпман, кечиринг, – деди-ю икки қўлини кўксига қўйиб қочиб қолди.

Мен бу ҳолдан, аввало кулдим, туриб-туриб редакторга ачиндим, кейин менда унга нисбатан нафрат туйғуси пайдо бўлди. Чунки, бирорта раҳбар «елкангизга чиқиб турай» деса бошини тутадиган бундай кимсалардан на одамларга, на жамиятга наф бор. Бундай ҳол туманимиздаги, умуман жамиятимиздаги оғриқли, шармандали бир ҳолатдир.

 

Энди, яна мақолага келсак: бу муаллифлар яхши рукн топишибди-ю, лекин тўғри ишлатиша билмабди. Чунки менинг фикрларимча: ҳар бир инсоннинг умри бир карвон. Шу жумладан менинг умрим ҳам. Айтмоқчиманки, мен ҳам ўтавераман, улар ҳам ҳуриб турсин.

Яна учрашгунча хайр.

 

Саида Қурбон. 24 май 2007 йил.

Навбаҳор қишлоғи, Жиззах вилояти.