Talib YAKUBOV

HOLLAND

Mensenrechtenactivist Yaqubov vreest dat Brussel slechts kiest voor dialoog `EU moet ezbeldstan aanpakken’ Interview Talib Yaqubov De Oezbeekse mensenrech-tenactivist vindt dat de EU zijn land hard moet aanpakken. Van onze verslaggeefster Sacha Kester AMSTERDAM Er zijn geen televisie-beelden van, maar wel foto’s en ver-klaringen van ooggetuigen. Dui-zenden Oezbeken gingen in mei 2005 de straat op… Continue reading HOLLAND