UYA 64/51 Koson shahri

UYA 64/51  Koson shahri,  Qat’iy rejimdagi qamoqxona, Qizil zona

Yopiq tayyorlov ishlab chiqarish УЯ 64/51 Kasansoy