МАҚОЛАлар

Узбек мухолифати, якдиллик муборак!

2003 йил 10-12 ноябр кунлари Тошкентда булиб утган «Узбекистон: кеча, бугун, эртага» анжуманида узбек мухолиф партиялари мухолифатнинг таркоклиги хакидаги турли миш-мишларга бархам бериб, ягона позицияда эканликларини намойиш этишди: республика президенти истеъфосини таргиб килиш йулини инкор килиб, хукумат билан муроса ва мулокот йулини танлашди. «Oзoд Oвoз» ташкилоти хабари. Continue reading «Узбек мухолифати, якдиллик муборак!»

МАҚОЛАлар

Узбек мухолифати, якдиллик муборак!

2003 йил 10-12 ноябр кунлари Тошкентда булиб утган «Узбекистон: кеча, бугун, эртага» анжуманида узбек мухолиф партиялари мухолифатнинг таркоклиги хакидаги турли миш-мишларга бархам бериб, ягона позицияда эканликларини намойиш этишди: республика президенти истеъфосини таргиб килиш йулини инкор килиб, хукумат билан муроса ва мулокот йулини танлашди. «Oзoд Oвoз» ташкилоти хабари. Continue reading «Узбек мухолифати, якдиллик муборак!»

МАҚОЛАлар, ШАХСЛАР, Юсуф Жума, Юсуф Жума шеърияти

Муросасиз узбек мухолифатининг таъзияномаси

Юсуф Жума

Узбек халки огир жудоликка учради: 2003 йил 12 ноябр куни мухолифатдаги «Бирлик» ва «Эрк» партиялари бевакт оламдан утди. Дунёнинг реанимация булимида – Узбекистонда – диктатор Ислом Каримов оёклари остида жон берди.

«Бирлик» ва «Эрк» узок йиллардан буён огир касал эдилар: юраклари хиёнат дарди – инфарктга мубтало булди, бошлари таркоклик – рухий хасталик билан огриб келарди, ошкозонлари нафс деган касаллика йуликканди, кузлари манманлик ва жахолат туфайли кур эди, конлари ёлгон ва фитна сабабли ок конга айланганди, тиллари риёкорлик туфайли рак булганди, оёклари куркоклик деган дарддан шол булганди. Continue reading «Муросасиз узбек мухолифатининг таъзияномаси»