МУҲАЙЁ ЖЎРАЕВА

05.05.07-Муҳайё ЖЎРАЕВА


ШАЙХАНТОХУР ТУМАНЛАРАРО ФУКАРОВИЙ

СУД РАИСИ Ш.РАХМОНОВГВ

 

Джураева Мухайё Насриддиновнанинг вакили

(Тошкент ш., Юнусобод тум., 5-сонли давлат нотариал идораси

давлат нотариуси Алиева Л.М. тасдиклаган ва реестрга

1740-раками билан кайд килинган ИШОНЧНОМА буйича)

Талиб Якубовдан

 

А  Р  И  З  А

 

Мухтарам Раис!

 

 

Мен вакили хисобланган фукаро Джураева Мухайё Насриддиновна 2004 йил 16 март куни Шайхантохур туманлараро фукаровий суди томонидан турмуш уртоги Джураев Собиржон Косимович билан булган никохи бекор килинган.

 

Мен хозирги кунда М.Н. Джураеванинг суд ва бошка органларда хукук ва манфаатларини химоя килаётганим сабабли унинг никохни бекор килиш фукаровий иши материаллари билан танишишим зарурати тугилди.

 

Юкорида айтилганлардан келиб чикиб менга мазкур иш материаллари билан танишишга рухсат беришингизни СУРАЙМАН.

 

Илова: ИШОНЧНОМА нусхаси – 1 варак.

 

Талиб ЯКУБОВ

 

М.Н.Джураеванинг вакили

 

07.05.05